Гостите на дом за стари хора Варна организирано посетиха Вълшебният извор.