Как става приемането?
Пациентите се приемат в домът след насочване от лекар от лечебно заведение за доболнична медицинска помощ. Домът приема пациенти с тяхното информирано съгласие или по желание на семейството или попечителите им /ако са малолетни или недееспособни/, изразено в писмена форма.

Какви документи са необходимо при приемането?
За постъпване в дома е необходима лична карта на домуващия.

Какво трябва да носят пациентите при приемане?
Препоръчително е при приемането да се носят подходящи дрехи за през деня и през нощта, лично бельо, чехли, тоалетни принадлежности за лични нужди. Потребителите се молят да не носят със себе си ценни бижута и пари, а в случай че е наложително се изготвя приемо-предавателен протокол и ценните вещи се съхраняват при управата на домът.

Кога се извършват посещения?
Няма стриктно определени часове за посещение. Определените часове са само препоръчителни и са уредени така, че да могат да дадат на посетителите и потребителите колкото се може повече време да бъдат заедно, без това да пречи на другите потребители и на персонала да извършва своите задължения. Редно е посетителите да се съобразяват с часовете за почивка и хранене.